Opatrywanie Brzucha

Przystępując do nakładania opatrunku w wypad­kach zranień brzucha trzeba pamiętać, że są to jedne z najcięższych zranień, jeżeli drążą do jamy brzusznej. Ranni znajdują się najczęściej w stanie wstrząsu. W razie zranienia naczyń krwionośnych we­wnątrz jamy brzusznej lub narządów miąższowych ? następuje krwotok wewnętrzny. Do objawów wstrząsu mogą dołączyć się objawy wykrwawienia, bladość, dusz­ność, zanik tętna. Zranieniom drążącym jamy brzusznej towarzyszy gwałtowny ból, wymioty, napięcie mięśni brzusznych. Z rany mogą być wypchnięte jelita, sieć, wydobywać się mocz. Ranni mogą wymiotować fusowatą krwią, krew może wydobywać się z odbytu lub przy oddawaniu moczu.

Rannych z objawami drążącego zranienia jamy brzu­sznej należy opatrywać w pozycji leżącej na plecach. Najwygodniejsza jest dla nich pozycja z nieco podkur­czonymi w kolanach nogami i nieznacznym podpar­ciem pleców i głowy. Do rozbierania rannego i w cza­sie bandażowania powinno go unosić trzech ratowni­ków, jeden w okolicy miednicy, drugi pod plecami, trzeci barki i głowę. Do opatrunku należy rozpiąć spod­nie (spódnicę) i osunąć je na uda; marynarkę i koszu­lę odwinąć na klatkę piersiową.

W wypadku rozległych podłużnych (pionowych) ran powłok brzusznych dogodniej jest opatrywać ranę w pozycji leżącej rannego na plecach na płask, ze względu na to, że w tej pozycji nie rozchodzą się brzegi rany.

Rannym w brzuch nie wolno podawać napojów do picia, jedynie można zezwolić na płukanie jamy ustnej.

Należy ich przenosić na noszach stałych lub prowi­zorycznych, w ułożeniu jak podano powyżej, lub na rękach również w pozycji leżącej. W czasie transportu kołowego również należy układać rannego w opisanej pozycji.

W razie stwierdzenia, że z rany powłok brzusznych wydobywają się jelita, nie wolno ich wpychać do ja­my brzusznej. W warunkach polowych należy przy­kryć jelita jałowym opatrunkiem, osłonić watą i lekko przybandażować. Natychmiast skierować rannego do szpitala. W warunkach lepszych, gdy istnieją możli­wości, można przykryć jelita jałowym opatrunkiem i zwilżyć go jałowym roztworem fizjologicznym soli (posiadają apteki). Tak przykryte jelita osłonić watą i opaską.

Przy okazji należy wspomnieć, że w wypadkach sil­nych uderzeń w okolicę brzucha, zgniecenia, upadku z wysokości, mogą ulec uszkodzeniu jelita, narządy miąższowe, naczynia krwionośne, co również należy do najcięższych uszkodzeń ciała, bo prowadzi do zapale­nia otrzewnej lub łączy się z krwotokiem wewnętrz­nym. Tych poszkodowanych należy również natych­miast przesłać do szpitala.

W okolicy powłok brzusznych i okolicy lędźwiowej umocowuje się opatrunki za pomocą opatrunku śru­bowego. Aby zapobiec przesuwaniu się opatrunku, roz­poczyna się obwoje w dolnej części brzucha i co kilka obwojów okrąża się udo i ponownie kłosem wraca się do obwojów brzucha. Można umocować opatrunek do obu kończyn dolnych.

Można również wykonać opatrunek brzucha używa­jąc do tego ręcznika lub chusty trójkątnej.