Sposób użycia opatrunku osobistego

Zamiast poszczególnych części składowych opatrun­ku można zastosować opatrunek osobisty. Opatrunku osobistego wolno używać tylko w wypad­ku zranienia.

Zależnie od okoliczności, opatrunku osobistego uży­wa sam ranny, zakładając go sobie na ranę albo może założyć mu kolega czy towarzysz pracy ? w ramach pomocy wzajemnej.

Ratownik, przy udzielaniu pierwszej pomocy, wykorzystuje przede wszyst­kim opatrunek osobisty rannego.

Posługując się opatrunkiem osobistym należy:

  • rozerwać opakowanie z ceraty w miejscu nacię­cia i wyjąć opatrunek;
  • odwinąć kolejne dwie warstwy papieru;
  • ująć palcami poduszki od strony umocowania ich do opaski chroniąc powierzchnię, która ma przylegać do rany, przytrzymując w ręku zwiniętą opaskę;
  • ułożyć poduszki na ranie lub kilku ranach od­powiednio przesuwając ruchomą poduszkę;
  • umocować poduszki opaską według jednego ze sposobów bandażowania;
  • zapiąć koniec opaski agrafką.