Kwalifikacje ciężkości zranień

Dla ratownika najważniejsze jest ustalenie, czy zranienie spowodowało lekkie czy ciężkie uszkodzenie organizmu, czyli jaki jest stan ogólny rannego i jaka jest najpilniejsza pomoc. Następnie ratownik musi oce­nić, czy rodzaj rany nie kryje w sobie dalszych niebezpieczeństw.

Do lekkich zranień możemy zaliczyć po­wierzchowne rany cięte, gdy widzimy płytką ranę o brzegach gładkich, mogącą nawet przenikać całą grubość skóry, otarcia naskórka, nieduże rany szarpane, które ? gdy dotyczą palców rąk i nóg ? mogą być nawet połączone z częściowym ich oderwaniem, a w in­nych okolicach ciała nie obejmujące głębszych tka­nek poza skórą i tkanką podskórną; rany miażdżone (tłuczone), w których widoczne jest zasinienie skóry i obrzęk, o ile nie łączy się z tym uszkodzenie kości lub głębiej leżących narządów wewnętrznych; rany gryzione zbliżone do powierzchownych ran szarpanych. Do lekkich zranień mogą być zaliczone gładkie prze­strzały lub ślepe rany od kul przechodzące przez mięś­nie kończyn, o ile nie towarzyszy im uszkodzenie kości, nerwów lub dużych naczyń krwionośnych. Po­dobnie oceniamy rany kłute mięśni i powierzchowne, nawet mnogie, rany od odłamków pocisków, kamieni, murów.

Do zranień ciężkich zaliczamy duże rany szarpane połączone z rozdarciem głęboko leżących tka­nek, oderwaniem kończyny, głębokie zmiażdżenie ca­łych kończyn, wszystkie rany połączone z przebiciem do jamy brzusznej, klatki piersiowej, czaszki, uszko­dzeniem dużych kości i stawów, nerwów oraz rany, którym towarzyszy masywny krwotok. Na ciężkość zranienia może wpływać dodatkowe uszkodzenie ciała w postaci oparzenia, napromienienia lub zatrucia.

W wypadku stwierdzenia tego rodzaju ran ratownik powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na stan ogólny rannego. Jeżeli w stanie rannego występuje wyraźnie postępujące pogorszenie ? to na plan pierw­szy czynności ratowniczych wysuwają się te, które zmierzają do ratowania życia, jak tamowanie krwoto­ku, sztuczne oddychanie, masaż serca itp., a opatrze­nie rany staje się czynnością drugiej kolejności.