Uszkodzenia ciała

W następstwie nieszczęśliwych wypadków w czasie pokoju, jak i czynników bojowych w czasie wojny może powstać szereg uszkodzeń urazowych organizmu.

Uszkodzenia te mogą być wywołane przez: urazy mechaniczne, termiczne, chemiczne, elektryczne i promieniowanie jonizu­jące.

W następstwie urazów mechanicznych powstają:  rany i uszkodzenia zamknięte, do których zaliczamy stłuczenia, naciągnięcia i rozerwania mięśni i ścięgien, skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia stawów, złamania kości (z wyjątkiem złamań otwar­tych), zmiażdżenia i zgniecenia tkanek, wstrząśnienia lub kontuzje narządów wewnętrznych.

Uszkodzenia mechaniczne powstają wskutek działa­nia na ciało ludzkie przedmiotów ostrych lub tępych, pocisków i odłamków pocisków lub wskutek uderzenia ciała o twarde podłoże, upadku z wysokości, uderze­nia sprężonego powietrza, zgniecenia itp.

Uszkodzenia termiczne powstają wskutek działania temperatury zbyt wysokiej (oparzenia) lub zbyt niskiej (odmrożenia).

Czynniki chemiczne mogą powodować zatrucie ca­łego organizmu, a miejscowo ? oparzenia i podrażnie­nia błon śluzowych i skóry.

Prąd elektryczny i energia promienista również ma­ją działanie miejscowe i ogólne.