BANDAŻOWANIE, OPATRYWANIE RÓŻNYCH OKOLIC CIAŁA

Opatrywanie kończyny górnej

Zranienia kończyn dolnych powodują bardzo często niemożność poruszania się o własnych siłach. Najnie­bezpieczniejsze są uszkodzenia dużych naczyń na udzie i w dole podkolanowym; rozległe rany mięśni uda, zmiażdżenia i oderwania podudzia lub stopy, otwarte złamania kości i zranienia stawów również

Opatrywanie miednicy

Opatrywanie brzucha bezpośrednio wiąże się z na­kładaniem opatrunków w okolicy biodrowej i pośladkowej. Najlepiej jest opatrywać okolicę miednicy w pozycji stojącej, lecz ze względu na możli­wość niebezpieczeństwa w polu lub ciężki stan ranne­go, szczególnie w przypadkach złamań miednicy, kości udowych

Opatrywanie Brzucha

Przystępując do nakładania opatrunku w wypad­kach zranień brzucha trzeba pamiętać, że są to jedne z najcięższych zranień, jeżeli drążą do jamy brzusznej. Ranni znajdują się najczęściej w stanie wstrząsu. W razie zranienia naczyń krwionośnych we­wnątrz jamy brzusznej lub narządów miąższowych

Opatrywanie klatki piersiowej

Zranienia w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusz­nej należą do najniebezpieczniejszych. Zranieniom w okolicy obojczyka może towarzyszyć groźny dla ży­cia krwotok z dużych naczyń. Uszkodzenia ścian klat­ki piersiowej mogą powodować otwartą od­mę, tj. dostanie się do jamy opłucnej powietrza, które

Opatrywanie kończyny górnej

Przystępując do opatrywania kończyny górnej mu­simy upewnić się, czy nie ma krwotoku z dużego na­czynia i czy nie uległy uszkodzeniu kości. Gdy stwier­dza się krwotok tętniczy, przed nałożeniem opatrunku należy nałożyć opaskę uciskową lub ucisnąć doraźnie naczynie, a po nałożeniu

Opatrywanie głowy

W przypadkach zranień głowy nakładamy opatrunki w okolicy czaszkowej lub twarzowej. Opatrując gło­wę najwygodniej jest umieścić rannego w pozycji siedzącej. Jeżeli poszkodowany jest zbyt osłabiony, można oprzeć go plecami o poręcz krzesła, mur, drze­wo itp. lub jeden z ratowników klęka

Sposób użycia opatrunku osobistego

Zamiast poszczególnych części składowych opatrun­ku można zastosować opatrunek osobisty. Opatrunku osobistego wolno używać tylko w wypad­ku zranienia. Zależnie od okoliczności, opatrunku osobistego uży­wa sam ranny, zakładając go sobie na ranę albo może założyć mu kolega czy towarzysz pracy ? w

Ogólne zasady bandażowania

Naukę bandażowania nazywa się również desmurgią, Ażeby opatrunek utrzymał się na ranie i nie przesuwał, należy go odpowiednio umocować: za pomocą przylepca, specjalnego kleju (kleol) lub opa­sek (bandaży), czy też chusty trójkątnej. Przylepca używa się do umocowania mniejszych opatrunków lub