Co to są ośrodki zatruć

Zatrucia przypadkowe

W domu związane są one z łatwą dostępnością do wszelkich produktów chemicznych, przede wszystkim czyszczących, oraz preparatów rzadko stosowanych w mieszkaniu, lecz w nim prze­chowywanych (płyny chłodnicowe do samochodów, środki ochrony roślin), a także leków, które często przechowywane są w

Charakter i okoliczności zatruć

Spośród wielu zatruć, zdarzających się każdego roku w Pol­sce, część dotyczy przypadkowych, tj. takich, do których docho­dzi choćby wskutek pomyłkowego wypicia substancji chemicz­nej, przechowywanej np. obok butelki z wodą mineralną, czy w wyniku spożycia przez dziecko leków pozostawionych w łatwo

Co to są ośrodki ostrych zatruć?

Coraz liczniejsze zatrucia substancjami i produktami che­micznymi oraz lekami spowodowały konieczność utworzenia w latach 60-tych w Polsce (na świecie takie ośrodki istniały już nieco wcześniej) Regionalnych Ośrodków Toksykologicznych. Zadaniem ich jest gromadzenie informacji i doświadczeń o lecze­niu pacjentów oraz udzielanie