Jak uchronić przed zatruciem siebie i swoich bliskich ?

Leki, które trzymamy w domu

Leki, które trzymamy w domu, powinny być przechowywane w miejscu dla dziecka całkowicie niedostępnym Nie może to być szafka nocna czy toaletka, a nawet szuflady. Po prostu muszą być dla dzieci niewidoczne i absolutnie niedo­stępne. W tym miejscu rada –

Jak uchronić przed zatruciem siebie i swoich bliskich?

Opisane w poprzednim wpisie okoliczności zatruć mogą już stanowić odpowiedź na pytanie, jak uchronić siebie i najbliż­szych przed takimi przypadkami. Tutaj przedstawione będą, a właściwie przypomniane, znane wszystkim zasady postępowa­nia, które wydają się pozornie oczywiste. Jednak właśnie o takich sprawach