LEKI I MATERIAŁY OPATRUNKOWE UŻYWANE PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

Aseptyka i antyseptyka

Zanim przejdziemy do omówienia sposobów i zasad opatrywania ran zapoznamy się z zasadami zwalcza­nia bakterii sposobami fizycznymi i chemicznymi, a w szczególności przygotowaniem materiału opatrun­kowego, narzędzi, bielizny itp.   Rozróżniamy postępowanie aseptyczne (jałowe) i antyseptyczne. Pod mianem aseptyki rozumie­my, ogólnie

Opatrunek osobisty

Typowym środkiem opatrunkowym używanym w warunkach polowych oraz znajdującym się w zesta­wach opatrunkowych, torbach sanitarnych, apteczkach itp. jest opatrunek osobisty. Opatrunek oso­bisty opakowany jest w płótno gumowane lub w inny materiał nieprzemakalny. Zlepiony brzeg opakowania ma nacięcie służące do rozdarcia

Materiały opatrunkowe

Do podstawowych materiałów opatrunkowych zali­czamy: gazę, watę, ligninę, opaski z gazy, przylepiec, opaski elastyczne i trójkątne chusty bawełniane. Wymienione materiały mogą występować w najróżnorodniejszej postaci. Gaza produkowana z bawełny lub włókien sztucznych dostarczana jest w metrach bieżących do szpitali i

Przechowywanie leków i wyposażenia

Leki należy przechowywać w pomieszczeniu suchym o temperaturze 10?12°C. Leki przechowywane w za­pasach lub torbach sanitarnych należy okresowo wy­mieniać na świeże, przekazując starzejące się do użyt­ku w aptece lub szpitalu. Leki tabletkowane mogą być przechowywane dłużej, przeciętnie do trzech lat.

Podawanie leków

Ratownik może podawać leki tylko ze swojej aptecz­ki oraz leki wymienione powyżej z apteczek domowych jako pomoc doraźną. Na zlecenie lekarza i według jego wskazówek może podawać inne leki. Przed podaniem leku należy sprawdzić napis na opakowaniu i ustalić ilość

Wskazania do stosowania podstawowych leków i ich dawkowanie

W torbie sanitarnej w specjalny sposób opakowana jest jodyna. Mianowicie znajduje się ona w ampułkach umieszczonych w pochewce z gazy. Przed użyciem na­leży ułamać lub zgnieść szyjkę ampułki (wówczas ga­za nasiąka jodyną) i trzymając za ampułkę końcem gazy jak pędzlem

Zestaw torby sanitarnej

Materiał jednorazowego użytku (leki i materiały opatrunkowe): Jodyna w ampuł­kach  10 szt. Cardiamid (krople) 20 g Krople Inoziemcowa 20 g Krople Walerianowe 10 g Tabletki przeciw bólowi głowy  20 szt. Pabiamid (zasypka) 30 g Gaza higroskopijna 10 szt. Opaski z