OGÓLNE WIADOMOŚCI O BUDOWIE ORGANIZMU LUDZKIEGO

Narządy zmysłów

Ustrój ludzki jest w stałym kontakcie z otoczeniem, odbiera on ze świata zewnętrznego odczucia albo przez bezpośrednie zetknięcie się z podnietą, albo z odległo­ści. Podniety odbierają zakończenia nerwowe i za po­średnictwem nerwów przekazują je do mózgu. Całość narządów przystosowanych do

Skóra

Skóra zbudowana jest z kilku warstw, z których zewnętrzna składa się z nabłonka zrogowaciałego speł­niającego funkcję ochronną, a jedna z warstw głęb­szych ma zdolności odtwórcze, dzięki czemu odrastają kolejne warstwy naskórka ulegające zniszczeniu i złuszczeniu na powierzchni. Skóra ułożona jest

Układ nerwowy

Układ nerwowy ma za zadanie kierowanie pracą wszystkich narządów ustroju, uzgadnianie ich czyn­ności oraz nawiązywanie łączności pomiędzy ustrojem a otoczeniem. Układ nerwowy jest źródłem pracy umysłowej. Układ nerwowy dzieli się na: układ mózgowo-rdzeniowy i układ wegetatywny. Układ mózgowo- rdzeniowy składa

Układ wydzielania wewnętrznego

Układ wydzielania wewnętrznego składa się z gru­czołów produkujących hormony przechodzące bezpo­średnio do krwi. Hormony za pośrednictwem układu nerwowego regulują najważniejsze procesy życiowe zachodzące w organizmie. Do gruczołów o wydzielaniu wewnętrznym zaliczamy: przysadkę mózgową, gruczo­ły płciowe, tarczycę, gruczoły przytarczyczne, grasi­cę, nadnercza

Układ moczowo-płciowy

Układ moczowo-płciowy jest połączeniem dwóch układów moczowego i narządów płciowych. Mają one wspólny rozwój w życiu zarodkowym i powiązane są w niektórych odcinkach ze sobą. Układ moczowy składa się z nerek, miedniczek nerkowych, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej. Nerki

Układ oddechowy

Układ oddechowy składa się z jamy nosowej, jamy gardła (gardzieli), krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc. W górnych drogach oddechowych powietrze wdycha­ne ulega ogrzaniu i oczyszczeniu. W gardzieli nastę­puje skrzyżowanie dróg oddechowych z pokarmowy­mi. W krtani znajdują się struny głosowe, za

Naczynia i węzły chłonne

Naczynia i węzły chłonne tworzą tzw. układ limfatyczny. Naczynia limfatyczne odprowadzają płyny międzykomórkowe do układu żylnego. Na przebiegu naczyń chłonnych leżą węzły chłonne, które filtrują chłonkę i tutaj odbywa się niszczenie bakterii. W czasie walki z bakteriami węzły chłonne obrzmiewają,

Krew

Krew składa się z osocza i ciałek krwi. Czerwone ciałka krwi zawierają hemoglobinę, która przenosi tlen z płuc, a zbiera dwutlenek węgla z tkanek. W 1 mm3 znajduje się przeciętnie 4,5?5 milionów krwinek czerwonych i 6?10 tysięcy krwinek białych. Krwinki

Układ krążenia

W skład układu krążenia wchodzą: serce, tętnice, naczynia włosowate, żyły, naczynia i węzły chłonne. Jego zadaniem jest rozprowadzanie i zbieranie pły­nów krążących w organizmie. Serce zbudowane jest z mięśnia nie podlegającego woli ludzkiej; podzielone jest ono na prawą i lewą

Układ trawienny

Układ trawienny ma za zadanie pobieranie pokar­mów, przerabianie ich i przystosowanie do potrzeb organizmu. Układ trawienny składa się: z jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelit cienkich, jelita grubego dzielącego się na kątnicę, okrężnicę, esicę i odbytnicę oraz z dużych