PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH I ZACHOROWANIACH

Usuwanie ciał obcych

Ciało obce w oku. W razie dostania się ciała obcego do oka może ono umiejscowić się pod górną powieką lub w załamku worka spojówkowego ? dol­nej. Rozpoznajemy prawdopodobne dostanie się ciała obcego do oka na podstawie słów chorego, skarg na

Porażenie piorunem i prądem elektrycznym

Zetknięcie się z przewodem wysokiego napięcia lub rażenie piorunem powoduje albo natychmiastową śmierć lub objawy śmierci pozornej. Objawy: bezdech, utrata przytomności, tętno nie­wyczuwalne, brak uderzeń serca lub rzadkie i słabe uderzenia serca. W miejscu, w którym prąd przeniknął do ciała

Uduszenie

Wskutek zatkania górnych dróg oddechowych lub przygniecenia klatki piersiowej może nastąpić udusze­nie. Najczęstsze przyczyny uduszenia to przywalenie przez ziemię, gruzy budynków, lawinę śniegową, zadła­wienia i zachłyśnięcia (u rannych w twarz i dzieci), ucisk na szyję (powieszenie). Objawy. Zasinienie skóry, szczególnie

Utonięcie

Tonący umiera wskutek duszenia się w związku z przedostaniem się wody do płuc lub odruchowego skurczu krtani. Pierwsza pomoc obejmuje wydobycie tonące­go z wody i przywrócenie oddechu. Jeśli tonący znajduje się blisko brzegu, możemy po­dać mu drąg, rzucić sznur, koło

Padaczka

Ratownik często styka się z atakami padaczki. Pa­daczka jest to choroba centralnego układu nerwowego i objawia się nagłą utratą przytomności. Chory pada na ziemię tak jak stoi, wskutek czego może doznać ciężkich obrażeń. Występują drgawki i prężenie ciała, chory zaciska

Wylew krwawy do mózgu

U osób z kruchymi naczyniami i podwyższonym ciś­nieniem, najczęściej starszych wiekiem, mogą ulec uszkodzeniu naczynia mózgowe, co prowadzi do krwo­toku do jamy czaszkowej i uszkodzenia mózgu. Objawy: Człowiek pada nagle jak podcięty, lub gwałtownie traci władzę w jednej lub obu

Wstrząśnienie mózgu

Przy upadkach z wysokości, uderzeniach przedmio­tem ciężkim w głowę może wystąpić wstrząśnienie mózgu. Poszkodowany traci przytomność, po pewnym czasie może ją okresowo odzyskiwać, lecz jest zamro­czony. Chory jest bardzo niespokojny, rzuca się, zry­wa z pościeli, mówi bez związku. Bezpośrednio po

Porażenie słoneczne

Porażenie słoneczne następuje pod wpływem bezpośredniego działania promieni słonecznych (cieplnych i pozafiołkowych) na nieosłoniętą głowę. Przyczyną zaburzeń jest powstające przekrwienie mózgu i podrażnienie opon mózgowych. Objawy: bóle i zawroty głowy, nudności i wy­mioty, osłabienie, zaczerwienienie twarzy, często utra­ta przytomności. Tętno

Udar cieplny

Stała, normalna ciepłota ciała utrzymuje się u zdro­wego człowieka dzięki temu, że ustrój ludzki reguluje równowagę wytwarzania i wydalania ciepła. Jeżeli wytwarzane w nadmiarze ciepło, np. przy wy­tężonej pracy fizycznej, nie może być wydalane na zewnątrz, dochodzi do przegrzania ustroju,

Omdlenie

Omdlenie jest to utrata przytomności spowodo­wana niedostatecznym dopływem krwi do mózgu lub jej niedostatecznym utlenieniem. Zły dopływ krwi do mózgu może powstać wskutek niedostatecznej pracy serca, a częściej na drodze odruchowej, wskutek nieprawidłowego działania naczyń krwionośnych i odpły­wu krwi do