Rola psychoterapii

ANOMALIE CHARAKTERU WRODZONE I NABYTE

Nie będę tu omawiał sporów toczących się od dawna na temat psychopatii. Narosło olbrzymie piśmiennictwo. Jest ono w dużej mierze przestarzałe. Psycho­logiczne opisy typów i ich na takichże sprawdzianach oparte układy klasyfika­cyjne są w świetle nowych badań klinicznych bez większej

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM I ZAMACHOM SAMOBÓJCZYM

Nie jest to zagadnienie tylko psychiatryczne, chociaż psychiatrzy z natury swej specjalności najbliżej się stykają z większością ludzi, którzy albo noszą się z myślami i zamiarami samobójczymi, albo desperackiego takiego czynu już dokonali. Ze starych statystyk wiadomo, że około 8%

PSYCHOZY ENDOGENNE

Jest na świecie wielu entuzjastów stosowania psychoterapii, w szczególności psychoanalizy, w leczeniu psychoz endogennych. Z wielu stron zwracano uwa­gę na fakt, że w piśmiennictwie wypowiadano się bardzo skąpo na ten temat w stosunku do psychoz cyklofrenicznych, podczas gdy zagadnienie skuteczności

Leczenie zboczeń płciowych

Zagadnieniu leczenia zboczeń płciowych nie będę tutaj poświęcał bardziej szczegółowych rozważań. W ?Klinice nerwic płciowych” wysunąłem z doświad­czenia wysnutą tezę, że tzw. zboczenia płciowe są utrwalonymi na drodze odruchowo warunkowej spaczonymi stereotypami nerwicowymi. Uleczalność owych zboczeń z homoseksualizmem na czele

Nerwice płciowe u kobiet

Opanować je można tylko psychoterapią. Najczęściej chodzi tu o zaburzenia szczytowania (anorgasmia) ? rzecz bardzo częsta u kobiet. Ponieważ dopiero orgazm nadaje właściwy sens spółkowaniu, dlatego brak orgazmu wywołuje u kobiety poczucie bezsensu prawidłowych czynności płciowych. Trwały brak orgazmu prowadzi

NERWICE PŁCIOWE I ZBOCZENIA

Jest to ta dziedzina nerwic, w której psychoterapia odgrywa naczelną rolę i święci największe triumfy. Jest to zrozumiałe, jeżeli się zważy, że geneza tych zaburzeń jest psychiczna, nawet w tych przypadkach, w których składnik nerwicowy stanowi tylko nadbudówkę na podłożu

Małe zabiegi chirurgiczne, np. stomatologiczne

Chory, którego czeka choćby najdrobniejszy zabieg chirurgiczny, przeżywa chwile bardzo przykrego napięcia. Jego uwaga ześrodkowana jest na przygo­towaniach do zabiegu. Widok groźnych narzędzi, świadomość często przesadna ich zastosowania, krzątanie się personelu, dźwięk przygotowywanych narzędzi, zbliżanie się bólu, gorączkowa praca wyobraźni,

PSYCHOTERAPIA W DZIEDZINIE CHIRURGII

Technicyzacja w wykonawstwie chirurgicznym sprawia, że chirurg bardzo czę­sto zapomina o psychice chorego i nie dostrzega faktu, iż o wyniku leczenia chi­rurgicznego decyduje nie tylko prawidłowo wykonany zabieg, ale także stan psychiczny chorego. Nie ma w naszym rodzimym piśmiennictwie dyskusji

Psychoprofilaktyka bólów porodowych

Psychoprofilaktyka bólów porodowych jest niewątpliwie jednym z najcenniej­szych osiągnięć położnictwa. Początkowo stosowano do tego celu hipnozę, w ostatnich latach wyrzeczono się jednak metod opartych na hipnozie i opra­cowano postępowanie przemawiające do przyszłych rodzących przy ich niezmą­conej świadomości. Kobiety, które mają

Toksykozy ciążowe

Najczęstsza z toksykoz ciążowych ? hyperemesis gravidarum ? jest przedmio­tem zadawnionych sporów między somato- i psychogenetykami. Spory te są niepotrzebne i polegają na nieporozumieniu. Z wyjątkiem fanatyków skłonnych do skrajności w jednym czy w drugim kierunku, wszyscy powinni uznać fakt,