Ukąszenia przez żmiję

Użądlenia przez owady

Użądlenia przez komary Wywołują miejscową reakcję alergiczną, polegającą na wystą­pieniu obrzęku, zaczerwienienia, swędzenia w miejscu wkłucia żądła oraz jego najbliższym otoczeniu. Rzadko zdarzają się obja­wy ogólnoustrojowe. Czasami może dojść do nich wskutek wie­lokrotnego użądlenia i wywołania reakcji alergicznych. W celach

Ukąszenia przez żmiję

Żmija zygzakowata Żmija zygzakowata jest bardzo rozpowszechniona w Europie, w Polsce spotkać ją można na Pomorzu, w Bieszczadach, Kar­patach i Sudetach. Przebywa na różnych terenach – od na­słonecznionych do wilgotnych miejsc, a nawet niedaleko zbior­ników wodnych; jest jedynym jadowitym gatunkiem