Zatrucia grzybami

Grzyby trujące

Jest to dość pokaźna grupa różnych rodzajów i gatunków grzybów, które można spotkać w naszych lasach. Do zatruć do­chodzi zwykle przypadkowo, wskutek pomyłki. Wśród grzybów powodujących zaburzenia żołądkowo-jelito- we należy wymienić borowiki (także są gatunki trujące), niektóre pieczarki, krowiaki (olszówki).

Grzyby bardzo trujące

Do grupy tej zaliczyć można kilka gatunków muchomorów, strzępiaki, zasłonaki oraz piestrzenicę. Zatrucie nimi nie stwarza na ogół niebezpieczeństwa, jednak przy zbyt późnym leczeniu lub nie­podjęciu go w ogóle, mogą zdarzyć się nawet przypadki zgonów. Muchomor czerwony Jest tak charakterystyczny,

Grzyby śmiertelnie trujące

W grupie tej znajduje się kilka gatunków muchomorów, grzy­by z rodzaju hełmówek oraz niektóre czubajki, choć zatrucia dwoma ostatnimi praktycznie nie zdarzają się w Polsce. Są to najgroźniejsze grzyby spotykane w naszych lasach i na­leży wystrzegać się gatunków do nich

Zatrucia grzybami

W Polsce zbieranie grzybów jest niemal tradycją narodową. Każdego lata i wczesną jesienią na poboczach dróg stoją samo­chody osobowe i autokary, których pasażerowie rozpierzchli się gdzieś po lesie w poszukiwaniu grzybów. Po mniej lub bardziej owocnym grzybobraniu powracają do domu,