Zatrucia niektórymi roślinami

Rośliny ozdobne

Rośliny doniczkowe rzadko są przyczyną poważnych zatruć, jednak i w tej grupie znajdują się toksyczne. Część gatunków za­wiera związki, które są trujące tylko wtedy, gdy np. zje się jej li­ście, kwiaty lub części podziemne. Do czasu kiedy ?spokojnie stoją”, nie

Zatrucia niektórymi roślinami

Liczba występujących w Polsce gatunków roślin wynosi kilka tysięcy. Wiele z nich, zarówno dziko rosnących, jak i hodowla­nych, ma właściwości lecznicze, duża część jest jadalna, więk­szość nie wykazuje szczególnego działania toksycznego. Poznane właściwości trujące dotyczą ponad 300 gatunków. Do zatruć