Catering dietetyczny gliwice

Zatrucia chemiczne

Zatrucia gazem świetlnym i czadem Zatrucia gazem świetlnym występują w wy­padku uszkodzenia przewodów gazowych lub wskutek pozostawienia otwartych kurków gazowych. Obecność gazu świetlnego w powietrzu rozpoznamy łatwo po swoistym zapachu. Czad (tlenek węgla) jest bezwonny i bezbarwny. Przyczyną zatrucia czadem