leczenie zeza u dzieci lublin

Zasady ochrony ludności przed działaniem broni atomowej, chemicznej i biologicznej

Ochrona ludności przed bronią masowego rażenia obejmuje czynności zbiorowe i indywidualne. Czyn­ności zbiorowe polegają na przygotowaniu dla ludności odpowiednich schronów, rowów ochronnych, kąpielisk, przygotowaniu źródeł wody, które nie mogą być skażone i inne. Ważną czynnością w ochronie zbio­rowej jest zorganizowanie