long 4 lashes serum

Udzielanie pomocy w warunkach użycia broni atomowej

Ratownik działając w terenie skażonym na­kłada maskę przeciwgazową i odzież ochronną lub kombinezon ochronny. Do jego obowiązków należy: nakładanie masek po­szkodowanym, wykonywanie sztucznego oddychania u poszkodowanych w stanie bezdechu (po uderzeniach, upadkach, przywaleniach); doraźne tamowanie poważ­nych krwotoków, w wyjątkowych wypadkach

Uszkodzenia mieszane ? miksty

Szereg czynników rażących broni konwencjonalnej przy równoczesnym działaniu czynników BMAR każe przewidywać powstanie licznych mieszanych uszkodzeń ciała, tzw. mikstów. Trudno wy­liczyć wszystkie możliwe kombinacje połączeń różnych uszkodzeń ciała. Do najczęstszych będą należały zra­nienia lub oparzenia połączone z chorobą popromienną, uszkodzenia