long 4 lashes serum do rzęs

Pierwsza pomoc w zatruciach pokarmowych

W wypadku stwierdzenia objawów wskazujących na zatrucie pokarmowe należy natychmiast wywołać wy­mioty i wykonać płukanie żołądka. Wymioty najlepiej spowodować w pozycji siedzącej chorego, a gdy na to stan chorego nie pozwala ? w pozycji leżącej z głową obróconą na bok.