Naklejki legitymacja studencka ELS Zielona Góra

Zabiegi sanitarne

Nie jesteśmy w stanie doraźnie przeciwdziałać skut­kom działania na organizm promieniowania przenikli­wego wytworzonego w chwili wybuchu atomowego. Możemy jedynie łagodzić pierwsze objawy choroby popromiennej. Natomiast możemy w dużej mierze za­pobiec napromienieniu przez wczesne i staranne usu­wanie ciał promieniotwórczych, które opadły