odżywka do rzęs long 4 lashes

Choroba popromienna

Najczęstszym uszkodzeniem popromiennym jest choroba popromienna. W zależności od obja­wów klinicznych i przebiegu choroba popromienna dzieli się na ostrą i przewlekłą. Ostra choroba popromienna (najbardziej intere­sująca nas z punktu widzenia ratownictwa) dzieli się na cztery stopnie: I lekki (po dawkach