omega 3 6 9

Posługiwanie się maską i odzieżą ochronną

Maska przeciwgaz o w a ludzka przezna­czona jest do ochrony dróg oddechowych, jamy ustnej, oczu i twarzy przed działaniem substancji trujących, promieniotwórczych i bakteriologicznych. Maska skła­da się z pochłaniacza, rury łączącej i części twarzowej. Do przechowywania i przenoszenia maski przeciwga­zowej

Zasady ochrony ludności przed działaniem broni atomowej, chemicznej i biologicznej

Ochrona ludności przed bronią masowego rażenia obejmuje czynności zbiorowe i indywidualne. Czyn­ności zbiorowe polegają na przygotowaniu dla ludności odpowiednich schronów, rowów ochronnych, kąpielisk, przygotowaniu źródeł wody, które nie mogą być skażone i inne. Ważną czynnością w ochronie zbio­rowej jest zorganizowanie