papier do pakowania z logo firmy

Udzielanie pomocy porażonym bojowymi środkami chemicznymi

Rozpoznanie, z jakim środkiem trującym mamy do czynienia, opiera się na znajomości omówionych po­przednio objawów zatrucia, a z drugiej strony przy­chodzi z pomocą służba chemiczna, która za pomocą indykatorów (szybkie odczynniki chemiczne) ustala grupę zastosowanych trucizn. Zadaniem ratowników jest udzielanie