polecane mleko dla dzieci z alergią

Zasady obrony przed bronią biologiczną

Ponieważ stosowanie broni biologicznej ma na celu wywołanie chorób zakaźnych lub zatrucie ludności ja­dami bakteryjnymi, zrozumiałe jest, że przestrzeganie zasad higieny i stosowanie wszelkiego rodzaju czyn­ności przeciwepidemicznych jest najlepszą obroną przed tą bronią. W stosunku do aerosolu (mgły) utworzone­go z

Broń chemiczna

Broń chemiczna może powodować bardzo różnorodne uszkodzenia ciała w zależności od rodzaju użytych środków trujących (ST). W zależności od sposobu dzia­łania na organizm ludzki ST dzielą się na duszące, ogólnotrujące, parzące, psychozotwórcze (psychochemiczne). Do najniebezpieczniejszych należą trujące z grupy tzw.