regenerum do rzęs serum do rzęs

Podstawowe wiadomości o broni masowego rażenia

W warunkach współczesnej wojny społeczeństwo musi być przygotowane do samoobrony przed ataka­mi nieprzyjaciela na całe terytorium kraju. Należy liczyć się ze stosowaniem broni konwencjonalnej i bro­ni masowego rażenia (BMAR). W wypadku stosowa­nia broni konwencjonalnej będą to bombardowania lot­nicze lub za