regenerum do rzęs skutki uboczne

Posługiwanie się maską i odzieżą ochronną

Maska przeciwgaz o w a ludzka przezna­czona jest do ochrony dróg oddechowych, jamy ustnej, oczu i twarzy przed działaniem substancji trujących, promieniotwórczych i bakteriologicznych. Maska skła­da się z pochłaniacza, rury łączącej i części twarzowej. Do przechowywania i przenoszenia maski przeciwga­zowej