Torty weselne, dla dzieci, urodzinowe

Zasady obrony przed bronią biologiczną

Ponieważ stosowanie broni biologicznej ma na celu wywołanie chorób zakaźnych lub zatrucie ludności ja­dami bakteryjnymi, zrozumiałe jest, że przestrzeganie zasad higieny i stosowanie wszelkiego rodzaju czyn­ności przeciwepidemicznych jest najlepszą obroną przed tą bronią. W stosunku do aerosolu (mgły) utworzone­go z