trener personalny kurs w krakowie

Broń biologiczna

Broń biologiczną może stosować nieprzyjaciel jako zakażenie przez dywersantów źródeł wody, magazy­nów żywności, bydła rzeźnego, używając do tego wy­hodowanych zarazków chorobotwórczych przenoszo­nych w ampułkach (butelkach) w postaci suchej lub płynnej, lub rozpylanych z samolotów. Taka dywersja może spowodować wybuch epidemii