unieszkodliwianie odpadów medycznych

Zatrucia pokarmowe

Zatrucia pokarmowe odgrywają poważną rolę w więk­szych grupach ludzi korzystających ze wspólnego wy­żywienia (wojsko, internaty, stołówki itp.) ze względu na to, że każdy błąd w przygotowaniu posiłków może wywołać masowe zachorowania. Do najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych na­leżą: ? zakażenie pokarmów