usuwanie przebarwień warszawa

Rozpoznawanie zatruć bojowymi środkami chemicznymi

Objawy porażenia środkami duszą­cymi (chlor, fosgen, dwufosgen itp.): ?    przyspieszenie oddechu (35?50 na minutę); ?    duszność; ?    ból za mostkiem; ?    kaszel; W miarę rozwijania się zatrucia dołączają się dalsze objawy, jak: obrzmienie twarzy o barwie wiśniowej, kaszel z odpluwaniem