zespół na wesele łódź i okolice

Uszkodzenia ciała wywołane energią promienistą

Wybuch jądrowy wyzwala energię promienistą. Na organizmy żywe działają wtedy promienie gamma, al­fa, beta i strumień neutronów. Określamy je nazwą promieniowania jonizującego lub promie­niowania przenikliwego ze względu na to, że może przenikać przez osłony i ciała stałe. Przez joni­zację rozumiemy