Co robić w razie skażenia skóry i oczu?

Co robić w razie skażenia skóry i oczu?

Jeśli doszło do skażenia przez ubranie, trzeba je zdjąć, spłukać obficie skórę bieżącą wodą i potem dokładnie umyć letnią wodą z mydłem.

Zabieg płukania oczu bieżącą wodą

W przypadku oczu należy po rozszerzeniu powiek przemyć spojówki strumieniem bieżącej, letniej wody, najlepiej z kranu; zabieg ten musi być wykonywany przynajmniej przez kilka mi­nut. W razie zaistnienia kontaktu spojówek z substancjami żrą­cymi koniecznie trzeba zasięgnąć porady okulisty.

Drogą oddechową (wziewną)

Do zatruć tych dochodzi przy wdychaniu łatwo ulegających parowaniu środków chemicznych, gazów i dymów, z zawartością toksycznych substancji lotnych. W mieszkaniach, gdzie zainsta­lowane są gazowe piecyki grzewcze, występują zatrucia tlenkiem węgla – czadem (patrz rozdział IV). Niesprawne piece węglowe są również przyczyną powstawania tlenku węgla i zatrucia się tym gazem. W czasie pożaru także może dojść do zaczadzenia.

Toksycznym gazem, uwalnianym podczas spalania tworzyw sztucznych, jest cyjanowodór i tlenki azotu. Niebezpieczne są zatrucia siarkowodorem; najczęściej zdarzają się one przy czysz­czeniu komór kanalizacyjnych, a w środowisku wiejskim – pod­czas opróżniania szamba lub silosów, a nawet już przy próbie wejścia do nich. Jest to gaz niezmiernie toksyczny i jakakolwiek praca w jego atmosferze musi być wykonywana w maskach tle­nowych.

Do zatruć wziewnych może dojść także w czasie używania środków wybielających, proszków do czyszczenia zlewów czy se­desów. Zawierają one m. in. związki chloru, które w kontaktcie z wodą wydzielają opary kwasu solnego, o dość silnym działaniu drażniącym na drogi oddechowe, co przede wszystkim szkodzi ?uczuleniowcom”, chociaż nie tylko. Czasami towarzyszy im ogromna duszność, świszczący, krótki oddech. Przy bardzo wy­sokich stężeniach substancji trującej w powietrzu zdarza się groź­ne powikłanie, jakim jest toksyczna niewydolność oddechowa, polegająca na wystąpieniu dużej duszności, niekiedy świszczące­go oddechu, szarosinego odcienia skóry, niepokoju i nawet pobu­dzenia. Poszkodowany z takimi objawami powinien znaleźć się jak najszybciej w szpitalu. Podobnie należy postępować, jeśli do­legliwości nie są tak nasilone, ale utrzymują się mimo wyprowa­dzenia zatrutej osoby na świeże powietrze.