Co robić w razie zatrucia przez drogi oddechowe?

Zakres czynności, które można i powinno się wykonać w ra­mach pierwszej pomocy, jest dość ograniczony. Przede wszystkim trzeba – jeżeli zdarzenie miało miejsce w domu, np. przy czysz­czeniu zlewu lub sanitariatów, wyjść na świeże powietrze. W sytu­acji krótkotrwałego kontaktu i gdy opary były niezbyt stężone, objawy powinny szybko ustąpić samoistnie. U osób wrażliwych i chorych na astmę narażenie się już na niewielkie stężenia tok­sycznych substancji może zakończyć się poważnym skurczem oskrzeli i dużą dusznością. Chorzy ci powinni być bezwzględnie odwiezieni do szpitala, gdzie otrzymają fachową pomoc.

Przebieg zatrucia cyjanowodorem lub siarkowodorem zależy przede wszystkim od stężenia tych gazów w atmosferze; przy wyso­kich działają natychmiast, w ciągu kilku lub kilkudziesięciu sekund. Jeżeli wypadek miał miejsce w czasie czyszczenia szamba czy silo­sów – aby nie było więcej ofiar zatrucia – należy pamiętać, że osoba spiesząca z pomocą musi mieć nałożoną sprawną maskę tlenową.

Przy stosowaniu środków ochrony roślin, czyli preparatów przeznaczonych do rozpylania bez nałożonej maski, pewna ich ilość może dostać się do dróg oddechowych. W większości przy­padków rzadko obserwowane są wtedy poważne objawy zatrucia, częściej ograniczają się one do wystąpienia zaburzeń żołądkowo- -jelitowych, bólów brzucha, biegunki. Jednak nie można wyklu­czyć poważnych dolegliwości, szczególnie gdy były to preparaty pierwszej klasy toksyczności.