Opatrunek osobisty

Typowym środkiem opatrunkowym używanym w warunkach polowych oraz znajdującym się w zesta­wach opatrunkowych, torbach sanitarnych, apteczkach itp. jest opatrunek osobisty. Opatrunek oso­bisty opakowany jest w płótno gumowane lub w inny materiał nieprzemakalny. Zlepiony brzeg opakowania ma nacięcie służące do rozdarcia opakowania. Pod opa­kowaniem znajdują się dwie warstwy papieru; we­wnętrzna warstwa jest jałowa i przy rozpakowywaniu jej należy postępować w ten sposób, aby nie zakazić samego opatrunku. Sam opatrunek składa się z opaski z gazy wyjałowionej, na której umocowane są dwie poduszki składające się z waty i ligniny owiniętych gazą. Jedna z poduszek daje się przesuwać wzdłuż opaski. Na poduszkach, po stronie umocowania ich do opaski, znajduje się czerwony znak wskazujący, że można w tym miejscu uchwycić poduszki nie zakaża­jąc tej powierzchni, która ma być położona na ranę.

Do opaski dołączona jest agrafka służąca do zapięcia końca opaski.

Opatrunek osobisty powinna posiadać przy sobie każda osoba narażona na zranienie przy pracy, a w czasie wojny ? każdy żołnierz. Każdy opatrunek osobisty noszony jest w specjalnej kieszonce kombi­nezonu czy umundurowania. Kieszonka powinna być łatwo dostępna i lekko odpinająca się.

Obok wymienionych materiałów opatrunkowych, przy udzielaniu pierwszej pomocy w trudnych warunkach można szeroko stosować chusty trójkątne. Ma­ją one tę zaletę, że można je przygotować z dostęp­nego w każdym domu płótna bawełnianego lub lnia­nego, gęstych firanek itp. Chustą trójkątną można obandażować każdą okolicę ciała, a gdy jest wyjało­wiona ?nałożyć wprost na ranę. Najlepsze rozmiary chusty trójkątnej wynoszą: boki przyprostokątne (krótsze) 100 cm, bok przeciw prostokątny (podstawa) 135 cm. Chusty trójkątne w tych rozmiarach produ­kuje się fabrycznie.

W dużych zestawach opatrunkowych znajdują się opatrunki przeciw oparzeniowe wykonane z gazy ba­wełnianej lub tworzyw sztucznych. Opatrunki te skła­dają się z kilku warstw gazy o wymiarach pozwala­jących przykryć powierzchnię około 0,5 X 0,5 m. Do rogów opatrunku przyszyte są cztery tasiemki służące do umocowania opatrunku. Opatrunki są wyjałowione i opakowane w folię.

 

Oprócz chust trójkątnych można domowym sposo­bem przygotować materiał do opatrunków z dłużej używanej bielizny bawełnianej, pieluch, zużytej flaneli, gęstych firanek. Z prześcieradeł można przygo­tować opaski (bandaże).