Wskazania do stosowania podstawowych leków i ich dawkowanie

W torbie sanitarnej w specjalny sposób opakowana jest jodyna. Mianowicie znajduje się ona w ampułkach umieszczonych w pochewce z gazy. Przed użyciem na­leży ułamać lub zgnieść szyjkę ampułki (wówczas ga­za nasiąka jodyną) i trzymając za ampułkę końcem gazy jak pędzlem rozprowadza się jodynę po skórze.

Kardiamid (Cardiamidum) podaje się w razie osłabienia pracy serca, słabo wyczuwalnego tętna, po ocuceniu z omdlenia. Jednorazowo podaje się osobie dorosłej 15?20 kropli w kieliszku wody.

Krople Inoziemcowa (Guttae Inoziemcovi) podaje się w razie bólów brzucha, biegunki, nudności i wymiotów. Jednorazowo podaje się 20?25 kropli.

Krople Walerianowe (Tinctura Valerianae) podaje się w razie niepokoju, podniecenia nerwowego, bicia serca. Dawka jednorazowa 25?30 kropli.

Tabletki przeciw bólowi głowy (czasa­mi pod nazwą antineuralgicae) podaje się jedną, wy­jątkowo dwie tabletki.

Pabiamid (sulfanilamidum) jest to zasypka z sul­fonamidu, którą można stosować na otarcia naskórka lub powierzchowne rany przysypując je cienką war­stwą zasypki.

Nadmanganian potasowy (Kali hypermanganicum). Są to ciemnofioletowe kryształki o działaniu utleniającym i dezynfekcyjnym. Do litra wody prze­gotowanej i ostudzonej wsypuje się 1,0 g nadmanga­nianu potasowego. Orientacyjnie można przyjąć, że ły­żeczka do herbaty płasko nasypana zawiera około 5,0 g. Roztworu nadmanganianu potasowego używa się do przemywania powierzchownych zanieczyszczonych lub ropiejących ran. Roztworu nadmanganianu o tym sa­mym stężeniu używa się do płukania żołądka w wy­padku zatruć pokarmowych.

Alacet-novum służy do przygotowania płynu (płyn Burowa) do zimnych okładów w wypadku obrzę­ku wskutek zakażenia lub obrzęku po urazie. Jedno opakowanie lub tabletkę rozpuszcza się w szklance przegotowanej wody.

Soda oczyszczona (Natrium bicarbonicum). Używa się jej w roztworze do przemywania oczu, gar­dzieli i jamy ustnej, do okładu na ropiejące rany i prze­mywania ich. Przygotowuje się roztwór 3°/o, tj. łyżecz­kę sody na szklankę przegotowanej wody. Poza tym używa się w wypadku oparzenia skóry kwasami i do­ustnie w wypadkach zgagi połączonej z kwaśnymi od­bij aniami.

 

Rywanol (Rivanolum) używany jest do przemy­wania ran, okładów na powierzchowne ropienia, do płukania gardzieli i jamy ustnej. Roztwór przygoto­wuje się przez rozpuszczenie 1 tabletki w 0,5?1 szklan­ki wody.

Pabialgina, Nowalgina. Środki te podaje się we wszystkich wypadkach bólu związanego z ura­zem, oparzeniem, bólach nerwowych, kołki w jamie brzusznej. Jednorazowo można podać 1?2 tabletek, do 3?4 tabletek na dobę.

Polopiryna (aspiryna) używana jest w wypad­ku zaziębienia z temperaturą podwyższoną, bólów reu­matycznych. Ma również małe działanie przeciwbólo­we w wypadku urazów. Jednorazowo podaje się 1?2 tabletki, na dobę do 6 tabletek.

Sulfatiasol (Sulfathiasolum) jest lekiem zwal­czającym zakażenie. Podaje się w wypadku ropnego za­każenia ran, róży przyrannej, anginy itp. średnio 6?8 tabletek na dobę z dużą ilością wody. Wskazane jest równocześnie podawanie małych ilości sody oczysz­czonej (na koniec noża).

Neokardina jest środkiem podtrzymującym krą­żenie. Podaje się jednorazowo 15?20 kropli do 3 razy dziennie.

Sulfaguanidyna zwalcza biegunki zakaźne. Podaje się ją po 2 tabletki co 3 godziny.

Kwas borny jest łagodnym środkiem odkażają­cym. Roztwór z 1 łyżeczki na szklankę wody służy do przemywania oczu.