Przedmiotowa wartość leków

Z zamieszczonych powyżej uwag krytycznych mogłoby może wynikać, że czyn­nik sugestywny do tego stopnia góruje nad przedmiotową wartością leków, że właściwie nigdy nie mamy u łoża chorego pewności, co mu właściwie pomogło. Jeżeli bowiem nawet niewątpliwie organiczne cierpienia nie są wolne od na­warstwień czynnościowo-nerwicowych, to jakąż mamy pewność, że leczymy zgodnie z zaleceniami farmakologii. Zagadnienie jest daleko trudniejsze niż sądzą sceptycy. Wszelka przesada i wszelkie uogólnienia muszą być pod kon­trolą naukową, która w każdym indywidualnym przypadku musi się liczyć z obecnością czynnika sugestywnego i wykorzystywać go dla dobra chorego, a nie przeciw niemu ? bo i to się bezwiednie zdarza. Pomijając doświadczenia na zwierzętach nie podlegających chyba w poważnej mierze wpływom su­gestywnym, chociaż i tutaj sugestia w pewnym stopniu odgrywa rolę, zwrócić musimy uwagę na takie przypadki, w których z powodu nieprzytomności lub innych zaburzeń psychicznych zniesiony jest kontakt psychiczny z otoczeniem, a tym samym uniemożliwiony jakikolwiek wpływ sugestywny na chorego. Jeżeli chory otrzymuje od nas leki, to ich działanie może być sprawdzone z taką samą dokładnością, jak działanie leków na ustrój zwierzęcy. Nie wszyst­kie zaburzenia psychiczne wyłączają możliwość kontaktu psychoterapeutycz­nego. W niektórych psychozach łączność z chorym może być niezła. Z naszych rozważań wyłączamy takie przypadki. Łączność psychoterapeutyczna w ner­wicach, obłędzie (paranoia), psychozach cyklofrenicznych, w zespołach psycho-organicznych i wielu innych zaburzeniach psychicznych może być bardzo do­bra. Natomiast psychozy przebiegające z zaburzeniem świadomości (delirium, obnubilalio, amentia) i większość psychoz schizofrenicznych uniemożliwiają w wysokim stopniu nawiązywanie łączności psychoterapeutycznej, a jeżeli na­wet taka łączność istnieje, to poprzez oddziaływanie sugestywne i metodami dużej psychoterapii nie da się usunąć tworów psychotycznych w rodzaju oma­mów i urojeń.