Krew

Krew składa się z osocza i ciałek krwi. Czerwone ciałka krwi zawierają hemoglobinę, która przenosi tlen z płuc, a zbiera dwutlenek węgla z tkanek. W 1 mm3 znajduje się przeciętnie 4,5?5 milionów krwinek czerwonych i 6?10 tysięcy krwinek białych. Krwinki białe spełniają rolę obronną przy wtargnięciu bakterii do organizmu; mogą one przenikać poza na­czynia i wówczas stanowią główną część składową ro­py. Poza tym mamy płytki krwi, które biorą udział w procesie krzepnięcia krwi. Krzepnięcie krwi polega na tym, że przy zetknięciu się z powietrzem lub uszko­dzonymi tkankami, przy udziale płytek krwi i szeregu fermentów białko, które jest rozpuszczone w osoczu, za­mienia się w półstałą galaretę (skrzep) przez wytrące­nie z niego włóknika. Jest to mechanizm obronny za­pobiegający utracie krwi przy każdym skaleczeniu i uszkodzeniu naczyń krwionośnych, polegający na za­tkaniu przez skrzep uszkodzeń.

We krwi krążą również produkty odżywcze, ciała obronne chroniące od zakażeń (przeciwciała) oraz hor­mony wydzielane przez gruczoły wydzielania we­wnętrznego regulujące różne czynności organizmu.

Białka osocza i ciałek krwi posiadają pewne cechy, z powodu których dzielimy krew na szereg grup w zależności od tego czy surowice krwi zlepiają krwinki tej lub innej grupy. Grupy krwi oznaczamy następu­jąco: 0, A, B i AB. Znajomość i określanie grup krwi są niezbędne przy przetaczaniu krwi, bo przetoczenie nieodpowiedniej krwi najczęściej prowadzi do śmierci.

U dorosłego człowieka krąży w naczyniach około 4,5?5 litrów krwi, tj. około Vi3 wagi ciała.