Układ krążenia

W skład układu krążenia wchodzą: serce, tętnice, naczynia włosowate, żyły, naczynia i węzły chłonne. Jego zadaniem jest rozprowadzanie i zbieranie pły­nów krążących w organizmie.

Serce zbudowane jest z mięśnia nie podlegającego woli ludzkiej; podzielone jest ono na prawą i lewą połowę. Każda z nich składa się z przedsionka i ko­mory. Pomiędzy przedsionkami i komorami znajdują się otwory zamykane za pomocą zastawek.

Do serca doprowadzają krew żyły główne (dolna i górna) i żyły płucne. Serce wytłacza krew przez tę­tnicę główną (aortę) i tętnice płucne, które od serca oddzielają zastawki półksiężycowate.

Krążenie obwodowe składa się z tętnic prowadzą­cych krew od serca do całego organizmu, naczyń wło­sowatych, w których krew bezpośrednio styka się z tkankami, oraz układu żył zbierających krew z ca­łego organizmu i doprowadzających ją do serca. Krążenie dzielimy na: małe ? przeprowadzające krew przez płuca, gdzie zostaje wydzielony dwutlenek wę­gla, a pobrany tlen, i krążenie duże ? przeprowadza­jące krew utlenioną przez wszystkie narządy, gdzie krew oddaje tlen i produkty odżywcze, a zbiera dwu­tlenek węgla i odpadki przemiany materii.