Układ mięśniowy

Mięśnie, za pomocą których wykonujemy ruchy świadome, zależne od naszej woli, nazywamy mięśnia­mi szkieletowymi. Bodźce do wykonania ruchów wy­chodzące z mózgu docierają do mięśni za pomocą ner­wów. Większość mięśni ma kształt wrzecionowaty i zakończona jest ścięgnami, umocowującymi je do kości. Niektóre ścięgna są bardzo długie, np. ścięgna mięśni przedramienia sięgają do końców palców ręki.

Część mięśni ma kształt płaski lub pierścieniowaty, np. mięsień okrężny ust, zwieracz odbytu. Przy skur­czu włókien mięśniowych, mięsień skraca swoją dłu­gość i pociąga kości, do których jest przymocowany, dzięki czemu odbywa się ruch w stawie. Mięśnie pra­cują grupami.

W pracującym mięśniu zachodzą procesy chemiczne dostarczające energii do wykonania pracy i wyzwala­jące ciepło wewnątrz organizmu. W czasie pracy mięś­nie potrzebują więcej tlenu i substancji energetycznych dostarczanych z krwią, dlatego każda praca mięśniowa powoduje przyspieszenie przepływu krwi, rozszerze­nie naczyń krwionośnych i przyspieszenie pracy serca. Mięśnie są bogato unaczynione i zranienie ich po­woduje obfite krwawienie. Trzeba o tym wiedzieć, bo mięśnie stanowią 43% wagi ciała.