Układ oddechowy

Układ oddechowy składa się z jamy nosowej, jamy gardła (gardzieli), krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc. W górnych drogach oddechowych powietrze wdycha­ne ulega ogrzaniu i oczyszczeniu. W gardzieli nastę­puje skrzyżowanie dróg oddechowych z pokarmowy­mi. W krtani znajdują się struny głosowe, za pomocą których człowiek wydaje dźwięki formowane w mo­wę. Tchawica z szyi przechodzi do klatki piersiowej, gdzie przebiega poza mostkiem. Oskrzela rozgałęziają się w płucach do najdrobniejszych oskrzelików doprowadzających powietrze do pęcherzyków płucnych, w których następuje pobieranie przez krew tlenu z po­wietrza, a oddawanie dwutlenku węgla. Mamy dwa płuca, z których prawe dzieli się na trzy płaty, a le­we na dwa płaty. Płuca i wewnętrzna powierzchnia klatki piersiowej pokryte są błoną opłucną.