Układ wydzielania wewnętrznego

Układ wydzielania wewnętrznego składa się z gru­czołów produkujących hormony przechodzące bezpo­średnio do krwi. Hormony za pośrednictwem układu nerwowego regulują najważniejsze procesy życiowe zachodzące w organizmie. Do gruczołów o wydzielaniu wewnętrznym zaliczamy: przysadkę mózgową, gruczo­ły płciowe, tarczycę, gruczoły przytarczyczne, grasi­cę, nadnercza i trzustkę. Ta ostatnia, jak również mę­skie gruczoły płciowe mają przewody wyprowadzające wydzielinę i równoległe funkcje wydzielania zewnętrz­nego.