Definicja, zadania i zakres pierwszej pomocy przedlekarskiej