Zamarznięcia

Na skutek dłuższego działania zimna następuje ozię­bienie całego organizmu prowadzące do zamarznięcia. Do zamarznięcia wystarczy długotrwałe przebywanie w temperaturze około 0° do +5° przy niedostatecz­nym ubraniu lub w bezruchu. Poszkodowanego począt­kowo ogarnia wzmagające się uczucie zmęczenia i sen­ności, na skutek czego siada, by odpocząć i w tym bezruchu zamarza.

Udzielając pomocy należy przenieść poszkodowanego do słabo ogrzanego pomieszczenia. Po ostrożnym zdję­ciu ubrania rozciera się całe ciało suchą, miękką tkaniną aż do zaczerwienienia skóry, równocześnie wyko­nując masaż mięśni. Jeśli zamarznięty nie oddycha, stosuje się ostrożne sztuczne oddychanie ? po odzy­skaniu przytomności przez chorego okrywa się go cie­pło i przenosi do ogrzanego pomieszczenia, daje do picia gorącą herbatę lub kawę i alkohol w niedużej ilości.

Jeśli są po temu warunki, można stosować stopnio­we ogrzewanie w kąpieli. Przygotowuje się kąpiel o temperaturze 16° i stopniowo w ciągu 2?3 godzin podnosi temperaturę kąpieli do 32°. W kąpieli można równocześnie stosować masaż. W każdym wypadku zamarznięcia konieczna jest pomoc lekarska.