Padaczka

Ratownik często styka się z atakami padaczki. Pa­daczka jest to choroba centralnego układu nerwowego i objawia się nagłą utratą przytomności. Chory pada na ziemię tak jak stoi, wskutek czego może doznać ciężkich obrażeń. Występują drgawki i prężenie ciała, chory zaciska szczęki, występuje sinica, pojawia się treść pienista na wargach.

Pomoc ? chorego można pozostawić na ziemi lub ostrożnie przenieść na łóżko. Pozostawiając na ziemi należy podłożyć coś miękkiego pod okolicę potylicy, ażeby zapobiec zranieniom tej okolicy. Pomiędzy szczę­ki należy włożyć kawałek drewna owiniętego czystą tkaniną, ażeby nie dopuścić do przygryzienia języka, rozpiąć krępujące części ubrania. Nie należy chorego siłą przytrzymywać w czasie ataku. Po minięciu ataku, chory odzyskuje przytomność i należy go wówczas wygodnie ułożyć, gdyż najczęściej po ataku zapada w sen. Jeżeli choroba nie była poprzednio stwierdzona przez lekarza, należy go wezwać.