Porażenie piorunem i prądem elektrycznym

Zetknięcie się z przewodem wysokiego napięcia lub rażenie piorunem powoduje albo natychmiastową śmierć lub objawy śmierci pozornej.

Objawy: bezdech, utrata przytomności, tętno nie­wyczuwalne, brak uderzeń serca lub rzadkie i słabe uderzenia serca.

W miejscu, w którym prąd przeniknął do ciała po­wstają oparzenia lub tzw. znaki elektryczne ? szaro- białe punkty z wgłębieniem pośrodku i obrzęki.

Pierwsza pomoc: przy ratowaniu rażonego przede wszystkim przerywamy dalszy dopływ prądu. Posługując się kijem lub innym suchym, złym prze­wodnikiem elektryczności odsuwamy przewody albo sznurem odciągamy rażonego od przewodu elektrycz­nego. Ratujący powinien w każdym przypadku stać na suchej desce, oponie, wycieraczce, złożonym kilka­krotnie kocu i nie dotykać ręką rażonego dopóki po­zostaje on pod działaniem prądu. Najlepiej jest posłu­giwać się jedną ręką, drugą trzymając w kieszeni.

Zapobiegnie to przypadkowemu dotknięciu przewodu i przepływowi prądu przez okolicę serca ratownika. Przewód elektryczny można przeciąć siekierą (trzonek musi być drewniany i suchy!). W mieszkaniu wykręcić korki.

Następnie stosujemy niezwłocznie sztuczne oddycha­nie, a druga osoba jednocześnie rozciera skórę i wyko­nuje masaż serca rażonego. Sztuczne oddychanie wy­konujemy wytrwale do przybycia lekarza, a w razie jego nieobecności ? co najmniej dwie godziny i dłu­żej.