Porażenie słoneczne

Porażenie słoneczne następuje pod wpływem bezpośredniego działania promieni słonecznych (cieplnych i pozafiołkowych) na nieosłoniętą głowę.

Przyczyną zaburzeń jest powstające przekrwienie mózgu i podrażnienie opon mózgowych.

Objawy: bóle i zawroty głowy, nudności i wy­mioty, osłabienie, zaczerwienienie twarzy, często utra­ta przytomności. Tętno szybkie, dobrze wyczuwalne, skóra sucha.

Pierwsza pomoc: wyniesienie porażonego w miejsce ocienione, zimny okład na głowę, wachlo­wanie, zimne napoje, można podać tabletkę przeciw bólowi głowy.