Usuwanie ciał obcych

Ciało obce w oku. W razie dostania się ciała obcego do oka może ono umiejscowić się pod górną powieką lub w załamku worka spojówkowego ? dol­nej. Rozpoznajemy prawdopodobne dostanie się ciała obcego do oka na podstawie słów chorego, skarg na ból i pieczenie w oku, łzawienia, zaczerwienienia, a przy silnym podrażnieniu ? światłowstrętu.

Pomoc:

? wyraźnie widoczne pod dolną powieką

? usunąć zwilżonym rogiem czystej tkaniny lub gazy,

?  niewidoczne powodujące ból usuwać przez prze­mycie, w tym celu napełnić kieliszek czystą wodą lub roztworem sody oczyszczonej, przystawić szczelnie kie­liszek do oka, przechylić głowę do tyłu, zalecając mruganie powiekami,

? o ile ból nie ustąpi, położyć na zamknięte oko okład z gazy zwilżonej roztworem sody lub kwasu bornego, przesłonić oko opaską i skierować do lekarza.

 

Ciało obce w uchu. Rozpoznajemy na pod­stawie obniżenia słuchu w zatkanym uchu. O ile do ucha dostał się owad, chory odczuwa przykry szum i brzęczenie w uchu, ból, podrażnienie do kaszlu.

Pomoc:

? wlać do ucha ciepłej oliwy lub wody, następnie przechylić głowę zatkanym uchem do dołu ? drobne ciało obce powinno wypłynąć, a przynajmniej ustaną przykre sensacje powodowane przez owada,

? głęboko wciśnięte duże ciało obce lub woszczyna zgromadzona w uchu wymaga usunięcia przez lekarza za pomocą instrumentów lub płukania.

 

Ciało obce w nosie powoduje niemożność oddychania przez zatkany przewód nosowy, może po wodować ból, wyciekanie wydzieliny z nosa spowodowane podrażnieniem błony śluzowej.

Pomoc:

? po zatkaniu palcem wolnej dziurki nosa polecić silnie wydmuchiwać zawartość przewodu nosowego,

? o ile to nie odniosło skutku, a ciało obce jest wi­doczne, nieznacznie pochylić do przodu głowę ratowa­nego,

? do przewodu nosowego obok ciała obcego wpro­wadzić bokiem szydełko do roboty koronek, obrócić je, zahaczyć ciało obce i powoli wyciągnąć je do przodu, w żadnym wypadku nie wolno wpychać ciała obcego w głąb, bo może ono wpaść do gardzieli i spowodować dławienie się,                          ,

? o ile pierwsza próba nie powiodła się, skierować chorego do lekarza.

Ciało obce w krtani

Gdy ciało obce dostanie się do górnych dróg odde­chowych, najczęściej zatrzymuje się na wysokości krta­ni i tylko z tej okolicy może mieć nadzieję ratownik, że je usunie. W zależności od rozmiarów ciała obcego wystąpią objawy ? duszenia się lub tylko kaszlu, dła­wienia się i bólu (ość).

Pomoc:

? rozewrzeć szeroko szczęki ratowanego. W wy­padku szczękościsku należy podważyć zęby za pomocą drewna lub trzonka łyżki owiniętego tkaniną,

? wyciągnąć język przed zęby; aby przy tym nie wyśliznął się z palców, należy go uchwycić przez tka­ninę,

? włożyć głęboko palec do gardzieli i wyważyć do góry ciało obce,

? udzielając pomocy dziecku można zwiesić je gło­wą w dół, odchylić jedną ręką głowę i silnie uderzać w okolicę karku,

? gdy po usunięciu ciała obcego utrzymuje się bez­dech, wykonywać sztuczne oddychanie.

 

Ciało obce pod skórą

Podczas różnych zajęć domowych, takich jak czysz­czenie podłóg, rąbanie drzewa itp. często pod skórę może dostać się drzazga. Pozostawienie jej pod skórą powoduje przewlekłe ropienie.

Pomoc:

? ostrze cienkiego wyjałowionego noża lub igły do zastrzyków podsunąć płasko pod drzazgę, od góry przy­trzymać drzazgę opuszką kciuka i ostrożnymi ruchami starać się ją podważyć i wyciągnąć,

? przy wydobywaniu drzazgi spod paznokcia postę­pować podobnie, z tym jednak, że dla uzyskania lep­szego dostępu należy krótko obciąć paznokieć,

? jeżeli ciało obce, a szczególnie szkło lub igła, wy­staje ponad powierzchnię skóry, usuwa się je za po­mocą cienkich odkażonych szczypczyków anatomicz­nych, którymi uchwytuje się wystającą część i wy­konując lekkie obluźniające ruchy pociąga je ku sobie, pilnując, by uchwycona część nie została ukruszona lub oderwana. Nie wolno wygniatać lub próbować wy­pychać niewidocznej, tkwiącej w tkankach, igły,

?  po pomyślnym usunięciu obcego ciała skaleczoną część skóry należy ucisnąć palcami z boku, aby krew, która stykała się z zanieczyszczoną drzazgą, wyciekła z uszkodzonych tkanek. Należy pamiętać o odkażeniu skóry przed i po zabiegu. Jeżeli ciało obce tkwi głębo­ko lub gdy doraźne próby pozostają bez skutku, należy poszkodowanemu nałożyć opatrunek ochronny i skie­rować go do lekarza.