Wstrząśnienie mózgu

Przy upadkach z wysokości, uderzeniach przedmio­tem ciężkim w głowę może wystąpić wstrząśnienie mózgu. Poszkodowany traci przytomność, po pewnym czasie może ją okresowo odzyskiwać, lecz jest zamro­czony. Chory jest bardzo niespokojny, rzuca się, zry­wa z pościeli, mówi bez związku. Bezpośrednio po ura­zie mogą wystąpić wymioty.

Należy ratowanego ułożyć do łóżka, zabezpieczyć przed spadnięciem lub potłuczeniem o ścianę, na głowę przyłożyć worek z lodem; jeśli chory przełyka, podać dostępny środek uspokajający (krople walerianowe, brom, tabletkę środka nasennego). Wezwać natychmiast lekarza.