Wylew krwawy do mózgu

U osób z kruchymi naczyniami i podwyższonym ciś­nieniem, najczęściej starszych wiekiem, mogą ulec uszkodzeniu naczynia mózgowe, co prowadzi do krwo­toku do jamy czaszkowej i uszkodzenia mózgu.

Objawy: Człowiek pada nagle jak podcięty, lub gwałtownie traci władzę w jednej lub obu kończynach, traci mowę i najczęściej świadomość, mimowolnie od­daje mocz i stolec. Najczęściej twarz jest czerwono-sinawa, tętno bardzo silnie bijące, zwolnione. W miarę pogarszania się stanu przychodzi bladość, tętno słabnie i przyspiesza się.

Pierwsza pomoc: ułożenie chorego z głową wyżej niż tułów, lód na głowę i kark lub zimne okła­dy. W razie towarzyszącego krwotoku z nosa nie na­leży go tamować zbyt szybko. Wezwać lekarza.