Broń chemiczna

Broń chemiczna może powodować bardzo różnorodne uszkodzenia ciała w zależności od rodzaju użytych środków trujących (ST). W zależności od sposobu dzia­łania na organizm ludzki ST dzielą się na duszące, ogólnotrujące, parzące, psychozotwórcze (psychochemiczne). Do najniebezpieczniejszych należą trujące z grupy tzw. paralityezno- -drgawkowych, których część ma również dzia­łanie parzące. Pod względem chemicznym są to tzw. związki fosforoorganiczne.

Wykrywanie ST w powietrzu, w terenie, w wodzie należy do obowiązków służby chemicznej. Drużyny sa­nitarne mogą rozpoznać lub podejrzewać obecność ST na podstawie zapachu, widocznych plam, lecz przede wszystkim na podstawie objawów występujących u lu­dzi, na których zadziałały te środki. ST mogą przedo­stać się do organizmu przez drogi oddechowe, pokar­mowe, przez skórę, błony śluzowe. Zasadnicza ochrona przed nimi polega na niedopuszczeniu do przedostania

się trucizn do organizmu przez ukrywanie się w schro­nach zaopatrzonych w filtry, stosowanie masek i ubrań ochronnych. O ile trucizny dostaną się do organizmu ludzkiego, dają objawy zależne od rodzaju trucizn.