Rozpoznawanie zatruć bojowymi środkami chemicznymi

Objawy porażenia środkami duszą­cymi (chlor, fosgen, dwufosgen itp.):

?    przyspieszenie oddechu (35?50 na minutę);

?    duszność;

?    ból za mostkiem;

?    kaszel;

W miarę rozwijania się zatrucia dołączają się dalsze objawy, jak: obrzmienie twarzy o barwie wiśniowej, kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny, a w dalszym stadium twarz przybiera barwę szarobladą, nasila się duszność, tętno przyspiesza się do 120 uderzeń na mi­nutę, występuje utrata przytomności.

Objawy porażenia środkami ogólnotrującymi (cyjanowodór i inne):

?    gorzki smak w ustach;

?    drapanie w gardle;

?    obfite wyciekanie śliny;

?    pieczenie w oczach;

?    drętwienie jamy ustnej;

?    pieczenie w żołądku i wymioty;

?    duszność.

W dalszych stadiach stopniowo dołączają się: utrata przytomności, drgawki całego ciała, bezwład całego ciała, ustanie oddechu.

Objawy zatrucia związkami fosforo­organicznymi (sarin, soman i inne).

W postaci lekkiej stwierdza się:

?    zwężenie źrenic (są one wielkości łebka szpilki);

?    zaburzenia widzenia (zwłaszcza w nocy);

?    ból głowy w okolicy potylicy;

?    zawroty głowy;

?    niepokój;

?    zwiększona wydzielina z nosa (wodnisty katar);

?    umiarkowana duszność.

W postaci ciężkiej występują objawy w ciągu sekund lub kilku minut:

?    zwężenie źrenic;

?    zaburzenia widzenia;

?    ból gałki ocznej;

?           kaszel z odkrztuszaniem obfitej płynnej wydzie­liny;

?    sinica;

?    pot zimny;

?    ślinotok;

?    zwolnienie tętna;

?    ból w jamie brzusznej i za mostkiem.

W końcowej fazie dołącza się drżenie mięśni, drgaw­ki, a następnie porażenie mięśni, ustanie oddechu. Obok tego stwierdza się ból głowy, porażenie mowy, apatię, śpiączkę.

Objawy oparzenia i zatrucia ciekłymi środkami tru­jącymi grupy parzących (iperyt, luizyt i in­ne):

?           środki te na ubraniu i skórze sprawiają wrażenie tłustych plam naftowych, o zapachu musztardy;

?    ból i swędzenie w okresie początkowym;

?    zaczerwienienie skóry;

?           po 24 godzinach występują na skórze pęcherze wypełnione płynem żółtawym z domieszką krwi (w oparzeniu luizytem objaw ten występuje w ciągu paru minut);

?          w późniejszych okresach, w miejscach pęcherzy tworzą się trudno gojące się owrzodzenia.

Do początkowych ogólnych objawów należy:

?           kaszel, chrypka, drapanie w gardle, ból za most­kiem, uszkodzenie spojówek oczu.

Objawy zatrucia związkami psychochemicznymi występujące po pewnym okresie utaje­nia:

?    przesadne natężenie wrażeń słuchowych i wzro­kowych;

?    psychiczne oderwanie się od otoczenia i swojej osoby (oddalanie się świata od człowieka);

?    widzenie rzeczy nie istniejących;

?    początkowo przyjemne podniecenie;

?    w dalszym okresie przygnębienie, apatia;

?    trudność podjęcia decyzji, skoncentrowania my­śli, gonitwa myślowa, nudności, wzmożona potliwość, rozszerzenie źrenic, przyspieszenie tętna;

?    największe nasilenie objawów po 4?8 godzinach od ich wystąpienia, po kilku dniach cofają się bez na­stępstw.